Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-502

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 502: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Skalbaserad trådmodell

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 502: Application interpreted construct: Shell-based wireframe

Artikelnummer: STD-28419

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 29