Standard Svensk standard · SS-ISO 15745-5:2007

Industriautomation - Riktlinjer för integrering i öppna system - Del 5: Referensbeskrivnng för HDLC-baserade styrsystem (ISO 15745-5:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15745-5:2007

Industriautomation - Riktlinjer för integrering i öppna system - Del 5: Referensbeskrivnng för HDLC-baserade styrsystem (ISO 15745-5:2007, IDT)
Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15745-5:2007

Industriautomation - Riktlinjer för integrering i öppna system - Del 5: Referensbeskrivnng för HDLC-baserade styrsystem (ISO 15745-5:2007, IDT)
Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Open systems application integration framework - Part 5: Reference description for HDLC-based control systems (ISO 15745-5:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-57636

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-24

Antal sidor: 92