Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-3:2005

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 3: Gränssnittstjänster, protokoll och mallar för beskrivning av egenskaper (ISO 16100-3:2005, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-3:2005

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 3: Gränssnittstjänster, protokoll och mallar för beskrivning av egenskaper (ISO 16100-3:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-3:2005

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 3: Gränssnittstjänster, protokoll och mallar för beskrivning av egenskaper (ISO 16100-3:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability - Part 3: Interface services, protocols and capability templates (ISO 16100-3:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-44189

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-28

Antal sidor: 63