Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-210:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 210: Applikationsprotokoll: Utformning av elektroniska montage, förbindningar och packning (ISO 10303-210:2021, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnect and packaging design (ISO 10303-210:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80028703

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-04-20

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-ISO 10303-210