Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-232

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 232: Applikationsprotokoll: Utbyte av tekniska kärndata

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Denna standard finns inte publicerad i PDF. Kontakta kundservice för prisuppgift och beställning, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 232: Application protocol: Technical data packaging core information and exchange

Artikelnummer: STD-33160

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 1559