Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-41:2005

Industriell automation - Representation och utbyte av produktdata - Del 41: Integrerade resurser: Grunder för produktbeskrivning och stöd (ISO 10303-41:2005, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 10303-41/Cor 1:2005
Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support (ISO 10303-41:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-42854

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-12-13

Antal sidor: 390

Ersätter: SS-ISO 10303-41/Cor 1:2005 , SS-ISO 10303-41 , SS-ISO 10303-41