Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-227:2005

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 227: Applikationsprotokoll: Rymdkonfiguration för processanläggningar (ISO 10303-227:2005, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 227: Application protocol: Plant spatial configuration (ISO 10303-227:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-41059

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 1641

Ersätter: SS-ISO 10303-227