Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-511

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 511: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Topologiskt bunden yta

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 511: Application interpreted construct: Topologically bounded surface

Artikelnummer: STD-31234

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 28