Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-16:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 16: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till EXPRESS omvandling (ISO/TS 10303-16:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-16:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 16: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till EXPRESS omvandling (ISO/TS 10303-16:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a mapping of SysML (ISO/IEC 19514:2017) constructs to EXPRESS
(ISO 10303-11:2004) elements for the purpose of representing SysML model represented in XMI
(ISO/IEC 19509:2014) as EXPRESS (ISO 10303-11:2004) schemas. The specified mapping is a one-way
transformation from SysML information model represented in XMI into an EXPRESS schema.
NOTE Due to this limitation 10303-16 does not define the transformation of arbitrary SysML models to
EXPRESS.
The following are within the scope of this document:
— the transformation of SysML metamodel constructs represented in XMI to EXPRESS elements for
the purpose of representing SysML information models as EXPRESS schemas.
The following are outside the scope of this document:
— the transformation of SysML metamodel constructs into EXPRESS elements that are not used in the
STEP Extended Architecture.
NOTE The STEP Extended Architecture is defined in References [8], [9] and [10].
— the transformation of SysML metamodel constructs into EXPRESS elements for other purposes than
representing SysML constructs as STEP concepts;
— codes and scripts to transform SysML XMI to EXPRESS schema;
— the transformation of SysML constraints (OCL[5]) into EXPRESS global and local rules;
— the transformation of EXPRESS elements into SysML constructs.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-16:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 16: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till EXPRESS omvandling (ISO/TS 10303-16:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 16: Description methods: SysML XMI to EXPRESS transformation (ISO/TS 10303-16:2021)

Artikelnummer: STD-80030250

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-12

Antal sidor: 44