Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-216:2005

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 216: Applikationsprotokoll: (ISO 10303-216:2003, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 216: Application protocol: Ship moulded forms (ISO 10303-216:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-41283

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 958