Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-212

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 212: Applikationsprotokoll: Elektroteknisk konstruktion och installation

Status: Gällande

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 212: Application protocol: Electrotechnical design and installation

Artikelnummer: STD-31227

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 2807