Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-238:2022

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 238: Applikationsprotokoll: modellbaserad integrerad tillverkning (ISO 10303-238:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-238:2022

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 238: Applikationsprotokoll: modellbaserad integrerad tillverkning (ISO 10303-238:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.


This document specifies an application interpreted model (AIM) based on the application reference model for machining defined by ISO 14649-10, ISO 14649-11, ISO 14649-12, ISO 14649-111 and ISO 14649-121, augmented with ISO 10303 product geometry, geometric dimensioning and tolerancing and product data management information.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-238:2022

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 238: Applikationsprotokoll: modellbaserad integrerad tillverkning (ISO 10303-238:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 238: Application protocol: Model based integrated manufacturing (ISO 10303-238:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80038324

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-10-04

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-ISO 10303-238:2020