Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-238:2020

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 238: Applikationsprotokoll: modellbaserad integrerad tillverkning (ISO 10303-238:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10303-238:2022
Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 238: Application protocol: Model based integrated manufacturing (ISO 10303-238:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80026476

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-12-03

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-ISO 10303-238:2011

Ersätts av: SS-ISO 10303-238:2022