Standard Svensk standard · SS-ISO 2972

Numerisk styrning av maskiner - Symboler

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280

Internationell titel: Numerical control of machines - Symbols

Artikelnummer: STD-4105

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-12-25

Antal sidor: 14