Standard Svensk standard · SS-ISO 6983-1:2010

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Programuppbyggnad och definition av adressord - Del 1: Dataformat för positionering, linjär rörelse och kurvlinjestyrning (ISO 6983-1:2009, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration - Numerical control of machines - Program format and definitions of address words - Part 1: Data format for positioning, line motion and contouring control systems (ISO 6983-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-72210

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-01-25

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-ISO 6983-1