Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-59:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 59: Kvalitet hos produktgeometridata (ISO 10303-59:2021, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 59: Integrated generic resource: Quality of product shape data (ISO 10303-59:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80032943

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-12-13

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-ISO 10303-59:2011