Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-519

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 519: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Geometriska toleranser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-519

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 519: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Geometriska toleranser
Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-519

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 519: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Geometriska toleranser
Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 519: Application interpreted construct: Geometric tolerances

Artikelnummer: STD-28421

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 37