Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-221:2011

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 221: Applikationsprotokoll: Funktionsdata och schematisk representation för processanläggningar (ISO 10303-221:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-221:2011

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 221: Applikationsprotokoll: Funktionsdata och schematisk representation för processanläggningar (ISO 10303-221:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-221:2011

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 221: Applikationsprotokoll: Funktionsdata och schematisk representation för processanläggningar (ISO 10303-221:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 221: Application protocol: Functional data and their schematic representation for process plants (ISO 10303-221:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-77525

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-04

Antal sidor: 12