Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-239:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 239: Applikationsprotokoll: Stöd för produktens livscykel (ISO 10303-239:2012, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 239: Application protocol: Product life cycle support (ISO 10303-239:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-80032502

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-11-22

Antal sidor: 1

Ersätter: SS-ISO 10303-239:2005