Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-21:2016

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 21: Metoder för konkret utförande: Klartextkodning av den överförda datastrukturen (ISO 10303-21:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard tillhandahålls inte som PDF eller i tryckt format.
För prisuppgift och beställning kontakta kundservice,, kundservice@sis.se, telefon: 08 555 523 10.
This standard is not available in PDF or printed format. For price information, please contact customer service, kundservice@sis.se, telephone number 08-555 523 10.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure (ISO 10303-21:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8019301

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-03-04

Antal sidor: 4

Ersätter: SS-ISO 10303-21