Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-2:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 2: Formell beskrivning av katalogmall (ISO 16400-2:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-2:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 2: Formell beskrivning av katalogmall (ISO 16400-2:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a formal structure and building rules for an equipment behaviour catalogue (EBC) template.


The formal structure of an EBC template represents a schema for descriptions of behaviour and related entities.


Building rules for an EBC template provide required processes and compliance criteria to construct an EBC template.

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-2:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 2: Formell beskrivning av katalogmall (ISO 16400-2:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration — Equipment behaviour catalogues for virtual production systems — Part 2: Formal description of a catalogue template (ISO 16400-2:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-80049053

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-15

Antal sidor: 60