Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-1:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 1: Översikt (ISO 16400-1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-1:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 1: Översikt (ISO 16400-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the concept and structure of the ISO 16400 series. This series specify a methodology for preparing a template and items of an equipment behaviour catalogue (EBC) as a basis to structure a virtual production system.Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16400-1:2024

Industriautomation – Beteendekataloger för utrustningar i virtuella produktionssystem – Del 1: Översikt (ISO 16400-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration — Equipment behaviour catalogues for virtual production system — Part 1: Overview (ISO 16400-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80049050

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-15

Antal sidor: 28