Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-236:2011

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 236: Application protocol: Furniture catalog and interior design (ISO 10303-236:2006, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard tillhandahålls inte som PDF eller i tryckt format.
För prisuppgift och beställning kontakta kundservice,, kundservice@sis.se, telefon: 08 555 523 10.
This standard is not available in PDF or printed format. For price information, please contact customer service, kundservice@sis.se, telephone number 08-555 523 10.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 236: Application protocol: Furniture catalog and interior design (ISO 10303-236:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-77526

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-04-04

Antal sidor: 12