Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-514:2004

Industriell automation - Representation och utbyte av produktdata - Del 514: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Avancerad gränsrepresentation (ISO 10303-514:1999, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation (ISO 10303-514:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-36300

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-28

Antal sidor: 29