Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-1:2010

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 1: Ramverk (ISO 16100-1:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-1:2010

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 1: Ramverk (ISO 16100-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16100 specifies a framework for the interoperability of a set of software products used in the manufacturing domain and to facilitate its integration into a manufacturing application (see Annex A for a discussion of a manufacturing application). This framework addresses information exchange models, software object models, interfaces, services, protocols, capability profiles and conformance test methods.

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-1:2010

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 1: Ramverk (ISO 16100-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability - Part 1: Framework (ISO 16100-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-76094

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-03

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-ISO 16100-1