Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-508

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 508: Tolkningsmodell för applikationsprotokoll - Icke mångsidig yta

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-508

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 508: Tolkningsmodell för applikationsprotokoll - Icke mångsidig yta
Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-508

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 508: Tolkningsmodell för applikationsprotokoll - Icke mångsidig yta
Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 508: Application interpreted construct: Part 508: Non-manifold surface

Artikelnummer: STD-31232

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 60