Standard Svensk standard · SS-ISO 18629-42:2006

Industriell automation - Språk för specifikation av processer - Del 42: Definitionstillägg: Tids- och tillståndstillägg (ISO 18629-42:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18629-42:2006

Industriell automation - Språk för specifikation av processer - Del 42: Definitionstillägg: Tids- och tillståndstillägg (ISO 18629-42:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 18629 provides a specification of non-primitive concepts of the language, using a set of definitions written in the language of ISO 18629. These definitions provide axioms for terminology in this part of ISO 18629. The following is within the scope of this part of ISO 18629: ? definitions of state and time-related concepts specified using concepts of ISO 18629-11 and ISO 18629-12; ? constraints on the occurrences of activities that are expressed using time relations from ISO 18629-11 and state relations from ISO 18629-12. The following is outside the scope of this part of ISO 18629: ? definitions of concepts specified using concepts of ISO 18629-11 and ISO 18629-12 that are independent of state and time relations. NOTE: state and time-related concepts are concepts that are related to the time and the status of any entity related to manufacturing process and needed to specify it.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18629-42:2006

Industriell automation - Språk för specifikation av processer - Del 42: Definitionstillägg: Tids- och tillståndstillägg (ISO 18629-42:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Process specification language - Part 42: Definitional extension:Temporal and state extensions (ISO 18629-42:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-46380

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-11

Antal sidor: 108