Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-515

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 515: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Konstruktivt solid geometri

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 515: Application interpreted construct: Constructive solid geometry

Artikelnummer: STD-28423

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 36