Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-15:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 15: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till XSD-omvandling (ISO/TS 10303-15:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-15:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 15: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till XSD-omvandling (ISO/TS 10303-15:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the transformation of SysML (ISO/IEC 19514:2017) constructs to XSD (World Wide Web Consortium's XML schema definition language) constructs for the purpose of representing the SysML model represented in XMI (ISO/IEC 19509:2014) as XML (World Wide Web Consortium's XML) schemas. The specified mapping is a one-way transformation from SysML information model
represented in XMI into an XML schema. These limitations make the mapping unsuitable for the transformation of arbitrary SysML models to XML schemas.
The following are within the scope of this document:
— the specification of the structure, components, and conventions of the XSD for the STEP (ISO 10303-1) XML implementation method;
— the transformation of SysML metamodel constructs represented in XMI to XSD constructs for the purpose of representing SysML information models as XML schemas.
The following are outside the scope of this document:
— the transformation of SysML metamodel constructs into XSD constructs that are not used in the STEP extended architecture;
— the transformation of SysML metamodel constructs into XSD constructs for other purposes than representing SysML constructs as STEP concepts;
— codes and scripts to transform SysML XMI to XSD schema;
— the transformation of SysML constraints (OCL, see ISO/IEC 19507) into Schematron (see ISO/IEC 19757-3).

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 10303-15:2021

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 15: Beskrivningsmetoder: SysML XMI till XSD-omvandling (ISO/TS 10303-15:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 15: Description methods: SysML XMI to XSD transformation (ISO/TS 10303-15:2021)

Artikelnummer: STD-80030249

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-12

Antal sidor: 76