Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-218:2004

Industriell automation - Representation och utbyte av produktdata - Del 218: Applikationsprotokoll: Skeppsstrukturer (ISO 10303-218:2004, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
This part of ISO 10303 specifies the use of the integrated resources necessary for the scope andinformation requirements for the exchange of product definition data and its configuration and approvalstatus information for ship structural systems. Configuration in this context pertains to data specific torevision tracking and change history of selected ship structural entities within the product model.Approval pertains to the company internal approval and the classification society approval. ThisApplication Protocol supports the shipbuilding activities and applications associated with the designphase and the manufacturing phase.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Havsgående fartyg (47.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 218: Application protocol: Ship structures (ISO 10303-218:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38103

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 1849