Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-507

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 507: Tolkningsmodell för applikationsprotokoll: Geometriskt avgränsade ytor

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)