Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-510

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 510: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll - Geometriskt bunden trådmodell

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 510: Application interpreted construct: Geometrically bounded wireframe

Artikelnummer: STD-28424

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 30