Standard Svensk standard · SS-ISO 3592

Industriautomation - Numerisk styrning av maskiner - Utdata från programmeringssystem - Logisk uppbyggnad och huvudord

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information och automation i produktlivscykeln, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems - Numerical control of machines - NC processors output - File structure and language format

Artikelnummer: STD-28824

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-10-27

Antal sidor: 62

Ersätter: SS-ISO 3592