Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-45:2019

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 45: Integrerade generiska resurser: Material och övriga tekniska egenskaper (ISO 10303-45:2018, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Ingår i STEP Module and Resource Library (SMRL). Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 45: Integrated generic resource: Material and other engineering properties (ISO 10303-45:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80009169

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 0