Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-4:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 4: Informationsutbyte (ISO 23247-4:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-4:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 4: Informationsutbyte (ISO 23247-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document identifies technical requirements for information exchange between entities within the reference architecture.


The requirements for information exchange in the following networks are within the scope of this document:


—    user network that connects the user entity and the digital twin entity;


—    service network that connects sub-entities within the digital twin entity;


—    access network that connects the device communication entity to the digital twin entity and to the user entity;


—    proximity network that connects the device communication entity to the observable manufacturing elements.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-4:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 4: Informationsutbyte (ISO 23247-4:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 4: Information exchange (ISO 23247-4:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031800

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-18

Antal sidor: 52