Standard Svensk standard · SS-ISO 16100-2:2003

Industriautomation - Mjukvaror för produktionsstyrning, egenskaper för systemintegration - Del 2: Profileringsmetodik

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
This part of ISO 16100 specifies a methodology for constructing profiles of manufacturing software capabilities, and is applicable to software products used in the manufacturing domain.

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Manufacturing software capability profiling for interoperability - Part 2: Profiling methodology

Artikelnummer: STD-34857

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-21

Antal sidor: 28