Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-522:2020

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 522: Tolkningsmodeller för applikationsprotokoll: Bearbetningselement (ISO 10303-522:2014, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Ingår i STEP Module and Resource Library (SMRL). Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 522: Application interpreted construct: Machining features (ISO 10303-522:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-80020379

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-02-27

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-ISO 10303-522:2006