Standard Svensk standard · SS-ISO 16300-2:2019

Industriautomation - Interoperabilitet mellan mjukvaruenheter för användning i tillverkningslösningar - Del 2: Mallar för beskrivning av förmåga och katalogisering av mjukvaruenheter (ISO 16300-2:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16300-2:2019

Industriautomation - Interoperabilitet mellan mjukvaruenheter för användning i tillverkningslösningar - Del 2: Mallar för beskrivning av förmåga och katalogisering av mjukvaruenheter (ISO 16300-2:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a set of template definitions to describe the capability of a software unit of an automation solution that can be mapped to the functional requirements of a target manufacturing application.
This document specifies how to develop and manage a software unit catalogue in terms of capability properties and defines mapping rules from capability profiles to a software unit catalogue.

Ämnesområden

Allmänt Industriell processtyrning (25.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16300-2:2019

Industriautomation - Interoperabilitet mellan mjukvaruenheter för användning i tillverkningslösningar - Del 2: Mallar för beskrivning av förmåga och katalogisering av mjukvaruenheter (ISO 16300-2:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration - Interoperability of capability units for manufacturing application solutions - Part 2: Capability templates and software unit cataloguing (ISO 16300-2:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80011474

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-25

Antal sidor: 28