Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-224

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 224: Applikationsprotokoll: Definition av mekaniska produkter för beredning genom användning av bearbetningselement

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)