Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-224

Industriautomation - Representation och utbyte av produktdata - Del 224: Applikationsprotokoll: Definition av mekaniska produkter för beredning genom användning av bearbetningselement

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 224: Application protocol: Mechanical product definition for process planning using machining features

Artikelnummer: STD-31229

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 0