Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-1:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 1: Översikt och allmänna principer (ISO 23247-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-1:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 1: Översikt och allmänna principer (ISO 23247-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides an overview and general principles of a digital twin framework for manufacturing including:


—    terms and definitions;


—    requirements of the digital twin framework for manufacturing.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23247-1:2021

Industriautomation - Ramverk för digitala tvillingar - Del 1: Översikt och allmänna principer (ISO 23247-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1: Overview and general principles (ISO 23247-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80031961

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-26

Antal sidor: 24