Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-32

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 32: Metodik och riktlinjer för likformighetsprovning: Krav för provningslaboratorier och kunder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-32

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 32: Metodik och riktlinjer för likformighetsprovning: Krav för provningslaboratorier och kunder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-32

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 32: Metodik och riktlinjer för likformighetsprovning: Krav för provningslaboratorier och kunder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 32: Conformance testing methodology and framework: Requirements on testing laboratories and clients

Artikelnummer: STD-23808

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-16

Antal sidor: 40