Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-225

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 225: Applikationsprotokoll - Explicit formrepresentation av byggnadselement

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
-

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 225: Application protocol: Building elements using explicit shape representation

Artikelnummer: STD-33159

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 410