Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-243:2021

Industriautomation - (ISO 10303-243:2021, IDT)

Status: Gällande

Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Omfattning
Kontakta kundservice, kundservice@sis.se, telefon 08-555 523 10, för prisuppgift och beställning.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 243: Application protocol: For modelling and simulation information in a collaborative systems engineering context (MoSSEC) (ISO 10303-243:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80033254

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-28

Antal sidor: 1