Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-1

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 1: Översikt och grundläggande principer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-1

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 1: Översikt och grundläggande principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14649-1

Industriell automation - Numerisk styrning av maskiner - Datamodell för datoriserat numeriskt styrsystem - Del 1: Översikt och grundläggande principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Physical device control - Data model for computerized numerical controllers - Part 1: Overview and fundamental principles

Artikelnummer: STD-33993

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-25

Antal sidor: 32