Standardutveckling · SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt som är till hjälp för både trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägtrafikinformatik
Arbetar nu med 151 standarder
ISO 23795-1, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 15638-4, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 16785, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Definition av gränssnitt mellan DSRC-OBE och externa i fordons enheter
ISO 23374, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 22726-2, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 21177, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 16157-6, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 6:
EN 16312, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsregistrering (AVI/AEI) - Interoperabel applikationsprofil för AVI/AEI och elektronisk registreringsidentifiering via korthållskommunikation
CEN ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
ISO 22085-3, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 17573-2, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 2: Terminologi
ISO 23375, Vägtrafikinformatik
CEN/TS WI 00278523, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS WI 00278491, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 17402, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 17401, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-6, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-5, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-4, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-3, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-18, Vägtrafikinformatik -
ISO 23376, Vägtrafikinformatik -
ISO 19297-4, Vägtrafikinformatik - Delbar geospatial databas för ITS-applikationer - Del 4:
CEN/TS 17400, Vägtrafikinformatik -
PD 051-2018, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 16157-9, Vägtrafikinformatik - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 9:
CEN/TS 16157-8, Vägtrafikinformatik - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 8:
CEN/TS 13149-11, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 11:
CEN/TS 13149-10, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 10:
CEN/TS 13149-9, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 9:
CEN/TS 13149-7, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 7: Nätverks- och systemarkitektur
CEN/TS 17395, Vägtrafikinformatik -
PD 034-2018, Vägtrafikinformatik -
PD 033-2018, Vägtrafikinformatik -
PD 032-2018, Vägtrafikinformatik-
PD 031-2018, Vägtrafikinformatik -
ISO 12813, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för efterlevnadskontroll för autonoma system
EN ISO 12813, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för överensstämmelsekontroll för autonoma system
ISO 17419-3, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 17363, Vägtrafikinformatik - Adderad data för eCall - Överföring av mobilnummer anslutet vid eventet
CEN/TS 17380, Vägtrafikinformatik - Urban-ITS -
EN 16157-5, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 5: Uppmätta och beräknade data
EN 16157-4, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 4: Variabla meddelandeskyltar (VMS)
ISO 17573-1, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 1: Referensmodell
ISO 22741-1, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 14823-2, Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data - Del 2: Exempel
ISO 22085-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 22737, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 23254, Vägtrafikinformatik -
ISO 18561-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 21734, Vägtrafikinformatik -
ISO 13111-2, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Användningen av personlig ITS station för att stödja tillhandahållande av ITS- tjänster för resenärer - Del 2: Generella krav för datautbyte mellan personlig ITS station och andra ITS stationer
ISO/TS 22726-1, Vägtrafikinformatik
ISO/TS 17187, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 24533, Vägtrafikinformatik -
EN 17358, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall OAD for multiple Optional Additional Datasets
EN 15722, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall minimum set of data
PD 008-2018, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
00278457, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
CEN/TS 16614-3, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
CEN/TS 16614-2, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
CEN/TS 16614-1, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
ISO/TR 23255, Vägtrafikinformatik - Arkitektur -
PD 002-2018, Vägtrafikinformatik -
EN ISO 17573-1, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 1: Referensmodell
ISO 20684-4, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-3, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 17370, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 12859, Vägtrafikinformatik - Systemarkitektur -
ISO 14812, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 24098, Vägtrafikinformatik -
ISO 14813-1, Vägtrafikinformatik - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 1: Tjänstedomäner, tjänstegrupper och tjänster
CEN/TS 16794-2, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
CEN/TS 16794-1, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter -
CEN/TR 16742, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 12896-9, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 9: Informativ dokumentation
EN 12896-8, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 8: Statistik och uppföljning
EN 12896-7, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 7: Arbetsledning
EN 12896-6, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 6: Passagerar information
EN 12896-5, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 5: Taxor och tariffer
EN 12896-4, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 4: Trafikledning
PD 027-2017, Vägtrafikinformatik -
ISO 22078, Vägtrafikinformatik -
ISO 21202, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 17297-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 13185-4, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 22738, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 14813-5, Vägtrafikinformatik - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 5: Krav för beskrivning av arkitektur i standarder för vägtrafikinformatik
ISO/TS 21193, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 21192, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Support för trafikledningen
ISO/PAS 22736, Vägtrafikinformatik -
ISO 17419-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21190, Vägtrafikinformatik -
ISO 20529-2, Vägtrafikinformatik -
019-2017, Vägtrafikinformatik
CEN/TS 16702-1, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Övervakning av autonoma system - Del 1: Kontroll av överensstämmelse
CEN ISO/TS 19468, Vägtrafikinformatik -
015-2017, Vägtrafikinformatik
ISO 21210, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking
ISO 17515-3, Vägtrafikinformatik -
ISO 20901, Vägtrafikinformatik -
ISO 20524-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 20524-1, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21735, Vägtrafikinformatik -
ISO 17515-4, Vägtrafikinformatik -
041-2016, Vägtrafikinformatik -
038-2016 NWIP, Vägtrafikinformatik -
N3437, Vägtrafikinformatik -
ISO 22047, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21724-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 17572-4, Vägtrafikinformatik - Platsreferenser för geografiska databaser - Del 4: -
CEN/TS 16331, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Interoperabla applikationsprofiler för autonoma system
CEN/TS 17378, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 21219-7, Vägtrafikinformatik -
ISO 15638-9, Intelligent transport systems - Framework for cooperative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 9: Remote electronic tachograph monitoring (RTM)
ISO 14813-7, Vägtrafikinformatik -
ISO 21216-2, Intelligent transport systems - Communications - Part 2: Millimeter wave data link layer
ISO 21216-1, Intelligent transport systems - Communications - Part 1: Millimeter wave physical layer
ISO 20527, Intelligent transport systems - Interoperability between IFM systems and NFC mobile devices
ISO 17515-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 16789, Intelligent Transport Systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking Optimisation
ISO/TS 21176, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Position, velocity and time functionality in the ITS station
ISO/TS 21177, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21886, Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Guidelines on the use of C-ITS standards for hybrid communications
ISO 21184, Intelligent Transport Systems - Secure vehicle interface - Data dictionary of vehicle-based information for C-ITS applications
ISO PRF TS 21185, Vägtrafikinformatik -
ISO 20530, Vägtrafikinformatik -
CEN TC 278 N3231, NWIP for the revision of 15876-2:2011: Electronic fee collection — Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 2: Abstract test suite
CEN TC 278 N3230, NWI proposal for the revision of EN 15876-1:2010+A1 2012 Electronic fee collection— Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 1: Test suite structure and test purposes
ISO 15638-20, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 010-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
CEN/TR 009-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
030-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation exchange
019-2014 (WG3), Public transport - Reference data model - Informative documentation
018-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation Exchange
010-2014 (WG 7), Intelligent transport systems - Transport network ITS spatial data exchange framework
EN 005-2014 (WG 3), CEN/TS 13149-7 : Public Transport - Road Vehicle Scheduling and Control Systems - Part 7: IP-based Networking Inside A Vehicle, Network and System Architecture
ISO 14813, Vägtrafikinformatik -
ISO 19083-2, Intelligent transport systems - Public transport - Emergency evacuation and disaster response and recovery - Part 2: Data flow
EN ISO 17575-4, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning -Definition av applikationsgränssnitt för autonoma system - Del 4: Roaming
ISO 19414, Vägtrafikinformatik -
ISO 19373, Intelligent transport systems - Public transport - Conformance test guidelines of fare media and reader in public transport
ISO 16439, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning -
ISO 19082, Vägtrafikinformatik -
ISO 19061, Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and electronic register identification using dedicated short range communication
ISO 17515-1, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) - Part 1: General usage
ISO 17424, Vägtrafikinformatik
Visa fler Visa färre
Utgivet 184 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 255/AG 01, Vägavgiftsupptagning
SIS/TK 255/AG 02, Godstransportinformatik
SIS/TK 255/AG 03, Kollektivtransportinformatik
SIS/TK 255/AG 04, Trafikantinformatik
SIS/TK 255/AG 05, Säkerhetssystem
SIS/TK 255/AG 06, Samverkande ITS
SIS/TK 255/AG 07, Datautbyte
SIS/TK 255/AG 08, Digitala färdskrivare
SIS/TK 255/AG 09, Revidering OVLS, SS 3652
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Amigo Alarm, Halmstad
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Kapsch TrafficCom AB, Jönköping
Pilotfish Networks AB, Göteborg
Rapp Trans AG, BASEL
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikkontoret, Stockholm
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Underhåll, Göteborg
Transportstyrelsen, Borlänge
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Transport information and control systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
CEN/TC 278, Intelligent transport systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic Fee Collection
CEN/TC 278/WG 15, Intelligent Transport Systems - eSafety
CEN/TC 278/WG 17, Urban ITS
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik Transport allmänt Vägtransport IT-tillämpningar inom transport Fordonsinformatik, datasystem i fordon