Standardutveckling · SIS/TK 255

Intelligenta transportsystem

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt för att underlätta både för trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Intelligenta transportsystem
Utgivet 201 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Gävle
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 29 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Intelligent transport systems
ISO/TC 204/AG 2, Identifiers
ISO/TC 204/AG 3, Operational improvement group (OIG)
ISO/TC 204/AG 4, Program coordination
ISO/TC 204/AG 5, Publication and marketing review
ISO/TC 204/JWG 1, Joint ISO/TC 204 - ISO/IEC JTC1 WG: City data model transportation planning
ISO/TC 204/WG 1, Architecture
ISO/TC 204/WG 10, Traveller information systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 16, Communications
ISO/TC 204/WG 17, Nomadic Devices in ITS Systems
ISO/TC 204/WG 18, Cooperative systems
ISO/TC 204/WG 19, Mobility integration
ISO/TC 204/WG 20, Big Data and Artificial Intelligence supporting ITS
ISO/TC 204/WG 3, ITS geographic data
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 7, General fleet management and commercial/freight
ISO/TC 204/WG 8, Public transport/emergency
ISO/TC 204/WG 9, Integrated transport information, management and control
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
CEN/TC 278, Intelligent Transport Systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic fee collection and access control (EFC)
CEN/TC 278/WG 15, eSafety
CEN/TC 278/WG 16, Cooperative ITS
CEN/TC 278/WG 17, Mobility integration
CEN/TC 278/WG 3, Public transport (PT)
CEN/TC 278/WG 4, Traffic and traveller information (TTI)
CEN/TC 278/WG 7, ITS spatial data
CEN/TC 278/WG 8, Road traffic data (RTD)
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Transport allmänt (03.220.01) Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Per-Olov Brandt
Ordförande
Volvo Technology AB