Standardutveckling · SIS/TK 255

Intelligenta transportsystem

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt för att underlätta både för trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Intelligenta transportsystem
Arbetar nu med 105 standarder
CEN ISO/TS 24315-1, Intelligenta transportsystem — Hantering av elektroniska trafikregler (METR) — Del 1: Ordlista
ISO 14813-1, Intelligenta transportsystem - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 1: Tjänstedomäner, tjänstegrupper och tjänster
ISO/TS 22726-2, Intelligent transport systems - Dynamic data and map database specification for connected and automated driving system applications - Part 2: Logical data model of dynamic data
ISO 23795-2, Intelligent transport systems (ITS) — Extracting trip data via nomadic device for estimating CO2 emissions — Part 2: Information provision for eco-friendly driving behaviour
EN ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 18561-2, Intelligent transport systems - Urban mobility applications via nomadic device for green transport management - Part 2: Trip and modal choice applications and specification
ISO 24533-1, Intelligent transport systems — Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer — Part 1: Road transport information exchange methodology
ISO 22087, Intelligent transport systems — Collection of driving behaviourinformation and sharing between ITS stations by nomadic device
ISO/TS 5206-1, Intelligenta transportsystem - Parkering - Del 1: Kärndatamodell
ISO 21219-13, Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 13: Public transport information (TPEG2-PTS)
ISO 15638-23, Intelligent transport systems — Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) — Part 24: Safety information provisioning
ISO 23793-1, Intelligenta transportsystem — Minimal Risk Maneuver (MRM) för automatiserad körning — Del 1: Ramverk, rakt stopp och stopp i körfält
ISO 24298, Intelligent transport systems — Public transport — Light emitting diode (LED) destination board system for public transport buses
ISO 21734-2, Public transport — Performance testing for connectivity and safety functions of automated driving bus — Part 2: Performance requirements and test procedures
ISO 4273, Intelligenta transportsystem - Automatiserad inbromsning under låghastighetsmanövrering (ABLS) - Krav och testprocedurer
ISO 18561-3, Intelligent transport systems — Urban mobility applications via nomadic device for green transport management — Part 3: Mobility integration service applications using hybrid V2X
ISO 17438-2, Intelligenta transportsystem - Inomhusnavigering för person- och fordons ITS-station - Del 2: Krav och specifikationer för planritningar
ISO 17438-3, Intelligent transport systems - Indoor navigation for personal and vehicle ITS station - Part 3: Part 3: Requirements and specification for indoor positioning reference data
ISO/TR 24317, Intelligent Transportation Systems— Mobility Integration - C-ITS for light mode conveyances and accessibility travel standards gap assessment
ISO 20530-2, Intelligent transport systems — Information for emergency service support via personal ITS station — Part 2: Service requirement for road incident notification
ISO 22741-10, Intelligent transport systems — Roadside modules AP-DATEX data interface — Part 10: Variable message signs
EN 16986, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofiler för interoperabilitet vid informationsutbyte mellan tjänsteleverans och vägavgiftsupptagning
ISO/TR 22086-2, Intelligent transport systems (ITS) — Network based precise positioning infrastructure for land transportation — Part 2: Functional requirements and data interface via nomadic device
ISO/TS 7815-1, Intelligent transport systems — Telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) using ITS stations — Part 1: Secure vehicle interface framework and architecture
ISO/TS 7815-2, Intelligent transport systems — Telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) using ITS stations — Part 2: Specification of the secure vehicle interface
ISO/TR 23797, Intelligent transport systems — Mobility integration — Gap and overlap analysis of ISO/TC 204 work programme for mobility integration
ISO 12813, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för efterlevnadskontroll för autonoma system
CEN/TS 16614-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Nätverk och tidtabellutbyte (NeTEx) - Del 6: Tillgänglighetinformation europeisk profil
CEN/TS 15531-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster (SIRI) - Del 6: Trafikledaråtgärder
ISO 7856, Intelligent transport systems — Remote support for LSAD system (RS-LSADS) — Performance requirements, system requirements and performance test procedures
CEN/TS 13149-8, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 8: Fysiskt lager för IP-kommunikation
CEN/TS 15531-7, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster (SIRI) - Del 7:
EN 17905, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall HLAP högnivå protokoll för hybrida nätverks miljöer
ISO 24311, Intelligenta transportsystem - Urban-ITS - "Controlled Zone"-hantering för UVAR som använder C-ITS
CEN/TS 16157-11, Intelligenta transportsystem - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 11: Maskinläsbara trafikföreskrifter
ISO/TR 5616-2, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance— Part 2 Example governance reference architecture
ISO/TR 5616-3, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 3: Governance principles
ISO/TR 5616-9, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 9: Business model aspects
ISO/TS 5616-1, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 1: Context and overview
ISO/TS 5616-4, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 4: Governance process for secure ITS data management
ISO/TS 5616-5, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 5: Governance of ITS data management architecture
ISO/TS 5616-6, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 6: Governance techniques and protocols (GTP) for communications aspects
ISO/TS 5616-7, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 7: Governance techniques and protocols (GTP) for ITS applications, generic aspects
ISO/TR 5616-8, Intelligent transport systems — Secure interfaces governance — Part 8: Application domain policy decision making
ISO/TR 21734-3, Public transport — Performance testing for connectivity and safety functions of automated driving bus — Part 3: Service framework and use cases
ISO 6029-1, Intelligent transport systems — Seamless positioning for multimodal transportation in ITS stations — Part 1: General information and use case definition
EN ISO 12813, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för överensstämmelsekontroll för autonoma system
ISO 15638-25, Intelligent transport systems — Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) — Part 25: Overhead clearance monitoring
ISO 23792-2, Intelligenta transportsystem - Motorvägschaufförssystem (MCS) - Del 2: Krav och testprocedurer för diskretionärt filbyte
CEN ISO/TS 5616-1, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 1: Context and overview
CEN ISO/TS 5616-2, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance— Part 2 Example governance reference architecture
CEN ISO/TS 5616-3, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 3: Governance principles
CEN ISO/TS 5616-4, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 4: Governance process for secure ITS data management
CEN ISO/TS 5616-5, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 5: Governance of ITS data management architecture
CEN ISO/TS 5616-6, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 6: Governance techniques and protocols (GTP) for communications aspects
CEN ISO/TS 5616-7, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 7: Governance techniques and protocols (GTP) for ITS applications, generic aspects
CEN ISO/TS 5616-8, Intelligent transport systems — Secure interfaces governance — Part 8: Application domain policy decision making
CEN ISO/TS 5616-9, Intelligent transport systems — Secure interfaces Governance — Part 9: Business model aspects
ISO 17438-5, Intelligent transport systems — Indoor navigation for personal and vehicle ITS stations — Part 5: Requirements and message specification for central ITS station (C-ITS-S) based positioning
EN 17249-2, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 2: eCall för LGV och andra kommersiella fordon
EN 17249-3, Intelligent transport systems - eSafety - Part 3: eCall for Coaches and buses
EN 17249-4, Intelligent transport systems - eSafety - Part 4: eCall for UNECE Category T, R, S agricultural/forestry vehicles
EN 17249-5, Intelligent transport systems - eSafety - Part 5: eCall for UNECE Category L1 and L3 powered two-wheeled vehicles
EN 17249-6, Intelligent transport systems - eSafety - Part 6: eCall for UNECE Category L2, L4, L5, L6 and L7 tricycles and quadricycles
ISO/TS 4448-16, Intelligenta transportsystem - Markbaserade automatiserade mobilitetssystem - Del 16: 16
EN 17184, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall High level application requirements (HLAP) med användning av IMS packet switched networks
EN 17240, Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing for IMS packet switched based systems
ISO 15784-2, Intelligenta transportsystem - Datautbyte med moduler utmed vägsidan - Del 2: Applikationsprofil - SNMP
CEN/TS , Service Interface for Real Time Information (SIRI) - Passenger Real-Time Information European Profile
CEN/TS WI 00278597-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtransporter - Del 6: Trafikledaråtgärder
ISO 6029-2, Intelligent transport systems — Seamless positioning for multimodal transportation in ITS stations — Part 2: Nomadic and mobile device dataset for positioning data fusion
ISO/TS 19321, Intelligenta transportsystem - Samverkande ITS - Ordbok för datastrukturer för information om fordon
CEN ISO/TS 19321, Intelligenta transportsystem - Samverkande ITS - Ordbok för datastrukturer för information om fordon
CEN/TS 16157-8, Intelligenta transportsystem - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 8:
ISO/TS 22741-2, Intelligent transport systems — Roadside equipment AP-DATEX data interface — Part 2: Part 2: Generalised field device — basic management
ISO/IEC 5087-3, Information technology — City data model — Part 3: Service level concepts -Transportation planning
ISO/TR 7874-2, Intelligent transport systems — Mobility integration multimodal pricing — Part 2: Comparison/mapping of modal product rules
ISO/TS 7874-3, Intelligent transport systems — Mobility integration multimodal pricing — Part 3: Guidance for using framework to MaaS (mobility as a service) marketplace
CEN/TS 17118, Intelligenta transportsystem - Kollektivtrafik - Öppna API:er för distribuerad reseplanering
ISO 17361:2017/Amd 1, Intelligenta transportsystem - Varningssystem för avåkning från körbanan - Prestandakrav och provningsmetoder - Tillägg 1
CEN/TS 13149-11, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 11: Gränssnittsservice för fordonsplattform
CEN/TS , Electronic Fee Collection - Measurement of interferences on tolling and tachograph devices from wireless local area network devices operating in the 5,8 GHz frequency range - Test suite structure and test purposes
EN , Intelligent transport systems — ESafety — ECall end to end conformance testing for eCall HLAP in hybrid circuit switched/packet switched network environments
ISO 21219-7, Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 7: Location referencing container (TPEG2-LRC)
ISO 12768-1, Intelligent transport systems — Automated Valet Driving Systems (AVDS) — Part 1: Part 1: Requirements, System Framework, Communication Interfaces and Test Procedures
ISO 12768-2, Intelligent transport systems — Automated Valet Driving Systems (AVDS) — Part 2: Part 2: System framework, security procedures and requirements
ISO/TS 15638-26, Intelligent transport systems — Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) — Part 26: Part 26: Electric vehicle dynamic charging monitoring
CEN ISO/TS 22726-2, Intelligent transport systems - Dynamic data and map database specification for connected and automated driving system applications - Part 2: Logical data model of dynamic data
ISO 19484, Intelligenta transportsystem - Automatiserat körsystem för motorvägar (M-ADS)
EN ISO 13141, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för positioneringsstöd för autonoma system
EN 16072, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Operativa krav för europeisk eCall
ISO 21219-21, Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 21: Geographic location referencing (TPEG-GLR)
ISO 21219-25, Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 25: Electromobility charging infrastructure (TPEG2-EMI)
EN ISO 17419:2018/A1:2023, Intelligenta transportsystem - Samverkande system - Klassificering och hantering av ITS-applikationer i ett globalt sammanhang
ISO/IEC 17419/Amd1, Intelligenta transportsystem - Samverkande system - Klassificering och hantering av ITS-applikationer i ett globalt sammanhang
CEN/TS 17241, Intelligent transport systems - Traffic management systems - Status, fault and quality requirements
ISO/TS 26048-1, Intelligent transport systems — Field device SNMP data interface — Part 1: Global objects
ISO/TS 24315-1, Intelligenta transportsystem — Hantering av elektroniska trafikregler (METR) — Del 1: Ordlista
ISO/TS 24315-2, Intelligenta transportsystem — Hantering av elektroniska trafikregler (METR) — Del 2: Driftkoncept (ConOps)
ISO/TS 24315-3, Intelligenta transportsystem — Hantering av elektroniska trafikregler (METR) — Del 3: System av systemkrav och arkitektur (SoSR)
ISO/TR 12786, Intelligent transport systems — Big data and artificial intelligence supporting intelligent transport systems — Use cases
CEN ISO/TS 24315-3, Intelligenta transportsystem — Hantering av elektroniska trafikregler (METR) — Del 3: System av systemkrav och arkitektur (SoSR)
ISO/TS 23708, Intelligenta transportsystem — Krav på stationsenhet
ISO/TS 23792-1, Intelligenta transportsystem - Motorvägschaufförssystem (MCS) - Del 1: Ramverk och allmänna krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 204 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Gävle
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 29 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Intelligent transport systems
ISO/TC 204/AG 2, Identifiers
ISO/TC 204/AG 3, Operational improvement group (OIG)
ISO/TC 204/AG 4, Program coordination
ISO/TC 204/AG 5, Publication and marketing review
ISO/TC 204/JWG 1, Joint ISO/TC 204 - ISO/IEC JTC1 WG: City data model transportation planning
ISO/TC 204/WG 1, Architecture
ISO/TC 204/WG 10, Traveller information systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 16, Communications
ISO/TC 204/WG 17, Nomadic Devices in ITS Systems
ISO/TC 204/WG 18, Cooperative systems
ISO/TC 204/WG 19, Mobility integration
ISO/TC 204/WG 20, Big Data and Artificial Intelligence supporting ITS
ISO/TC 204/WG 3, ITS geographic data
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 7, General fleet management and commercial/freight
ISO/TC 204/WG 8, Public transport/emergency
ISO/TC 204/WG 9, Integrated transport information, management and control
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
CEN/TC 278, Intelligent Transport Systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic fee collection and access control (EFC)
CEN/TC 278/WG 15, eSafety
CEN/TC 278/WG 16, Cooperative ITS
CEN/TC 278/WG 17, Mobility integration
CEN/TC 278/WG 3, Public transport (PT)
CEN/TC 278/WG 4, Traffic and traveller information (TTI)
CEN/TC 278/WG 7, ITS spatial data
CEN/TC 278/WG 8, Road traffic data (RTD)
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Transport allmänt (03.220.01) Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Martin Elofsson
Vice projektledare
martin.elofsson@sis.se

Maria Andersson
Projektkoordinator
maria.andersson@sis.se

Per-Olov Brandt
Ordförande
Volvo Technology AB