Standardutveckling · SIS/TK 255

Vägtrafikinformatik

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt som är till hjälp för både trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Vägtrafikinformatik
Arbetar nu med 146 standarder
ISO 17424, Vägtrafikinformatik
ISO 17515-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 19061, Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and electronic register identification using dedicated short range communication
ISO 16439, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning -
ISO 19373, Intelligent transport systems - Public transport - Conformance test guidelines of fare media and reader in public transport
ISO 19083-2, Intelligent transport systems - Public transport - Emergency evacuation and disaster response and recovery - Part 2: Data flow
ISO 14813, Vägtrafikinformatik -
010-2014 (WG 7), Intelligent transport systems - Transport network ITS spatial data exchange framework
018-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation Exchange
019-2014 (WG3), Public transport - Reference data model - Informative documentation
030-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation exchange
CEN/TR 009-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443
CEN/TR 010-2015, NWI proposal: Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443
CEN TC 278 N3230, NWI proposal for the revision of EN 15876-1:2010+A1 2012 Electronic fee collection— Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 1: Test suite structure and test purposes
CEN TC 278 N3231, NWIP for the revision of 15876-2:2011: Electronic fee collection — Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 2: Abstract test suite
ISO 20530, Vägtrafikinformatik -
ISO 21184, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 21176, Vägtrafikinformatik -
ISO 16789, Intelligent Transport Systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking Optimisation
ISO PRF 17515-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 20527, Intelligent transport systems - Interoperability between IFM systems and NFC mobile devices
ISO 21216-1, Intelligent transport systems - Communications - Part 1: Millimeter wave physical layer
ISO 21216-2, Intelligent transport systems - Communications - Part 2: Millimeter wave data link layer
ISO 14813-7, Vägtrafikinformatik -
ISO 15638-9, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21724-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 22047, Vägtrafikinformatik -
N3437, Vägtrafikinformatik -
038-2016 NWIP, Vägtrafikinformatik -
041-2016, Vägtrafikinformatik -
ISO 17515-4, Vägtrafikinformatik -
ISO PRF 20524-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 21210, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking
015-2017, Vägtrafikinformatik
019-2017, Vägtrafikinformatik
ISO 20529-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21190, Vägtrafikinformatik -
ISO 17419-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/PAS 22736, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-2, Vägtrafikinformatik -
PD 027-2017, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 16742, Vägtrafikinformatik -
ISO 14813-1, Vägtrafikinformatik - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 1: Tjänstedomäner, tjänstegrupper och tjänster
ISO/TR 24098, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 12859, Vägtrafikinformatik - Systemarkitektur -
CEN/TR 17370, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-3, Vägtrafikinformatik -
ISO 20684-4, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 23255, Vägtrafikinformatik - Arkitektur -
ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
PD 008-2018, Vägtrafikinformatik -
EN 15722, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall minimum set of data
EN 17358, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall OAD for multiple Optional Additional Datasets
ISO/TS 22726-1, Vägtrafikinformatik
ISO 21734, Vägtrafikinformatik -
ISO 18561-1, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 23254, Vägtrafikinformatik -
ISO 22737, Vägtrafikinformatik -
ISO 22085-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 22741-1, Vägtrafikinformatik -
EN 16157-4, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 4: Variabla meddelandeskyltar (VMS)
EN 16157-5, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 5: Uppmätta och beräknade data
ISO 17419-3, Vägtrafikinformatik -
WI 00278512, Vägtrafikinformatik -
WI 00278511, Vägtrafikinformatik-
WI 00278517, Vägtrafikinformatik -
WI 00278519, Vägtrafikinformatik -
PD 051-2018, Vägtrafikinformatik -
ISO 19297-4, Vägtrafikinformatik - Delbar geospatial databas för ITS-applikationer - Del 4:
ISO 23376, Vägtrafikinformatik -
ISO 23375, Vägtrafikinformatik
ISO 22085-3, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
EN 16312, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsregistrering (AVI/AEI) - Interoperabel applikationsprofil för AVI/AEI och elektronisk registreringsidentifiering via korthållskommunikation
CEN/TS 16157-6, Vägtrafikinformatik - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 6:
ISO/TS 22726-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 23374, Vägtrafikinformatik -
ISO 23795-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 13111-2, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Användningen av personlig ITS station för att stödja tillhandahållande av ITS- tjänster för resenärer - Del 2: Generella krav för datautbyte mellan personlig ITS station och andra ITS stationer
ISO 23795-2, Vägtrafikinformatik -
EN ISO 19299, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Säkerhetsram
ISO 19299, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Säkerhetsram
ISO 14819-3, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via traffic message coding (trafikmeddelandekodning) - Del 3: Platsreferenser för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C
ISO 14819-2, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C
EN ISO 14819-1, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 1: Kodningsprotokoll i Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC)
EN ISO 14819-2, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 2: Händelse- och informationskoder för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C
EN ISO 14819-3, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via traffic message coding (trafikmeddelandekodning) - Del 3: Platsreferenser för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C
ISO 14819-1, Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via Traffic Message Coding (trafikmeddelandekodning) - Del 1: Kodningsprotokoll i Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) för ALERT C
EN ISO 14823-1, Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 14823-1, Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
WI 00278544, Vägtrafikinformatik -
ISO 18561-2, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 17546, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - EETS gapanalys och föreslagen standard roadmap
ISO 24533-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 24014-1, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Interoperabla biljetthanteringssystem - Del 1: Arkitektur
EN ISO 24014-1, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Interoperabla biljetthanteringssystem - Del 1: Arkitektur
ISO 24533-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 22087, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 20684-10, Vägtrafikinformatik -
ISO 4398, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 16157-10, Vägtrafikinformatik - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 10:
ISO/TR 21186-1, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TR 21184, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TR 21186-1, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 21176, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 17496, Vägtrafikinformatik -
ISO 23792-1, Vägtrafikinformatik -
EN ISO 13143-1, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 12813 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften
ISO 13143-1.2, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot ISO 12813 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften
ISO 21217, Vägtrafikinformatik - Kommunikationstillgång till markmobiler (CALM) - Arkitektur
CEN ISO/TR 21186-3, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21186-3, Vägtrafikinformatik -
ISO 15638-24, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 21219-17, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 14812, Vägtrafikinformatik - Terminologi
CEN ISO/TS 19321, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TR 21186-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21186-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 19321, Vägtrafikinformatik -
EN 16062, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall high level application requirements
EN 16072, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - Operativa krav för europeisk eCall
EN 15509, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofil för interoperabilitet vid korthållskommunikation
ISO/TS 5206-1, Vägtrafikinformatik - Parkering - Del 1:
ISO 21219-13, Vägtrafikinformatik -
ISO 4272, Vägtrafikinformatik -
ISO 5345, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 17249-5, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 16614-5, Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Nätverk och tidtabellutbyte (NeTEx) - Del 5:
ISO 4426, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 17573-3, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 3: Dataordbok
ISO 15638-23, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 5616, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 5616, Vägtrafikinformatik -
EN ISO 14907-2, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Provning av fast och fordonsmonterad utrustning - Del 2: Provning av applikationsgränssnittet hos enheter i fordonet för kontroll av överensstämmelse
ISO 14907-2, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Provning av fast och fordonsmonterad utrustning - Del 2: Provning av applikationsgränssnittet hos enheter i fordonet för kontroll av överensstämmelse
ISO/TS 19468, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 14827-4, Vägtrafikinformatik - Gränssnitt mellan transport- och trafikledningsscentraler - Del 4:
ISO/TS 14827-4, Vägtrafikinformatik - Gränssnitt mellan transport- och trafikledningsscentraler - Del 4:
ISO 21219-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-10, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-14, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-15, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-16, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-19, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-9, Vägtrafikinformatik -
Visa fler Visa färre
Utgivet 192 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 9 arbetsgrupper
SIS/TK 255/AG 01, Vägavgiftsupptagning
SIS/TK 255/AG 02, Godstransportinformatik
SIS/TK 255/AG 03, Kollektivtransportinformatik
SIS/TK 255/AG 04, Trafikantinformatik
SIS/TK 255/AG 05, Säkerhetssystem
SIS/TK 255/AG 06, Samverkande ITS
SIS/TK 255/AG 07, Datautbyte
SIS/TK 255/AG 08, Digitala färdskrivare
SIS/TK 255/AG 09, Revidering OVLS, SS 3652
Visa fler Visa färre
Deltagare 15 företag och organisationer
Amigo Alarm, Halmstad
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Kapsch TrafficCom AB, Jönköping
Pilotfish Networks AB, Göteborg
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen, Örebro
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Intelligent transport systems
ISO/TC 204/AG 1, Big data and artificial intelligence
ISO/TC 204/WG 10, Traveller information systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 16, Communications
ISO/TC 204/WG 17, Nomadic Devices in ITS Systems
ISO/TC 204/WG 18, Cooperative systems
ISO/TC 204/WG 19, Mobility integration
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 7, General fleet management and commercial/freight
ISO/TC 204/WG 8, Public transport/emergency
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
CEN/TC 278, Intelligent Transport Systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic fee collection and access control (EFC)
CEN/TC 278/WG 12, Automatic Vehicle Identification and Automatic Equipment Identification (AVI/AEI)
CEN/TC 278/WG 15, eSafety
CEN/TC 278/WG 16, Cooperative ITS
CEN/TC 278/WG 17, Urban ITS
CEN/TC 278/WG 3, Public transport (PT)
CEN/TC 278/WG 4, Traffic and traveller information (TTI)
CEN/TC 278/WG 8, Road traffic data (RTD)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Transport allmänt (03.220.01) Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)