Standardutveckling · SIS/TK 255

Intelligenta transportsystem

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt som är till hjälp för både trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Intelligenta transportsystem
Arbetar nu med 143 standarder
ISO 17424, Vägtrafikinformatik
ISO 17515-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 19061, Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and electronic register identification using dedicated short range communication
ISO 16439, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning -
ISO 19373, Intelligent transport systems - Public transport - Conformance test guidelines of fare media and reader in public transport
ISO 19083-2, Intelligent transport systems - Public transport - Emergency evacuation and disaster response and recovery - Part 2: Data flow
ISO 14813, Vägtrafikinformatik -
010-2014 (WG 7), Intelligent transport systems - Transport network ITS spatial data exchange framework
018-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation Exchange
019-2014 (WG3), Public transport - Reference data model - Informative documentation
030-2014 (WG3), Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces - Situation exchange
CEN TC 278 N3230, NWI proposal for the revision of EN 15876-1:2010+A1 2012 Electronic fee collection— Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 1: Test suite structure and test purposes
ISO 16789, Intelligent Transport Systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking Optimisation
ISO 20527, Intelligenta transportsystem -
ISO 21216-1, Intelligent transport systems - Communications - Part 1: Millimeter wave physical layer
ISO 21216-2, Intelligent transport systems - Communications - Part 2: Millimeter wave data link layer
ISO 14813-7, Vägtrafikinformatik -
ISO 22047, Vägtrafikinformatik -
N3437, Vägtrafikinformatik -
038-2016 NWIP, Vägtrafikinformatik -
041-2016, Vägtrafikinformatik -
ISO 17515-4, Vägtrafikinformatik -
ISO 21210, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking
015-2017, Vägtrafikinformatik
019-2017, Vägtrafikinformatik
ISO 20529-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 21190, Vägtrafikinformatik -
ISO 17419-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/PAS 22736, Intelligenta transportsystem -
PD 027-2017, Vägtrafikinformatik -
CEN/TR 16742, Vägtrafikinformatik -
ISO 14813-1, Vägtrafikinformatik - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 1: Tjänstedomäner, tjänstegrupper och tjänster
ISO/TR 24098, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 12859, Vägtrafikinformatik - Systemarkitektur -
CEN/TS 15531-5, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtrafik - Del 5:
CEN/TR 17370, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 23255, Intelligenta transportsystem - Arkitektur -
ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
PD 008-2018, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 22726-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 21734-1, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO/TR 23254, Vägtrafikinformatik -
ISO/PRF 22737, Vägtrafikinformatik -
ISO 22085-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 22741-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 17419-3, Vägtrafikinformatik -
WI 00278512, Vägtrafikinformatik -
WI 00278511, Vägtrafikinformatik-
CEN/TS 17642, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet -
WI 00278519, Vägtrafikinformatik -
PD 051-2018, Vägtrafikinformatik -
ISO 19297-4, Vägtrafikinformatik - Delbar geospatial databas för ITS-applikationer - Del 4:
ISO 23376, Intelligenta transportsystem -
ISO 23375, Vägtrafikinformatik
ISO 22085-3, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
EN 16312, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsregistrering (AVI/AEI) - Interoperabel applikationsprofil för AVI/AEI och elektronisk registreringsidentifiering via korthållskommunikation
CEN/TS 16157-6, Intelligenta transportsystem - DATEX II datautbyte för trafikledning och information - Del 6: Parkeringspublikationer
ISO/TS 22726-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 23374, Vägtrafikinformatik -
ISO 23795-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 13111-2, Intelligenta transportsystem - Automatisk fordons- och utrustningsidentifiering - Användningen av personlig ITS station för att stödja tillhandahållande av ITS- tjänster för resenärer - Del 2: Generella krav för datautbyte mellan personlig ITS station och andra ITS stationer
ISO 23795-2, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 21719-3, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Anpassning av inbyggd utrustning (UBE) - Del 3:
EN ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
WI 00278544, Vägtrafikinformatik -
ISO 18561-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 24533-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 24533-2, Intelligenta transportsystem - Elektroniskt informationsutbyte för att underlätta godstransporter och dess intermodala överföring - Del 2: Gemensamt rapporteringssystem
ISO 22087, Vägtrafikinformatik -
ISO 4398, Intelligenta transportsystem -
CEN/TS 16157-10, Vägtrafikinformatik - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 10:
ISO 23792-1, Vägtrafikinformatik -
ISO/PRF 15638-24, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 21219-17, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 14812, Intelligenta transportsystem - Terminologi
EN 15531-1, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtransporter - Del 1: Omfattning och ramverk
EN 15531-2, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtrafik - Del 2: Infrastruktur för kommunikation
CEN/TS 15531-4, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtrafik - Del 4: Avvikelseinformation - stationsutrustning
EN 16062, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall high level application requirements
EN 16072, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Operativa krav för europeisk eCall
EN 15509, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofil för interoperabilitet vid korthållskommunikation
ISO/TS 5206-1, Intelligenta transportsystem - Parkering - Del 1:
ISO 21219-13, Intelligenta transportsystem -
ISO 4272, Vägtrafikinformatik -
ISO 5345, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 4445, Intelligenta transportsystem -
CEN/TS 17249-5, Vägtrafikinformatik -
CEN/TS 16614-5, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Nätverk och tidtabellutbyte (NeTEx) - Del 5:
ISO/TR 4286, Intelligenta transportsystem -
ISO 4426, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 17573-3, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 3: Dataordbok
CEN ISO/TS 17573-3, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 3: Dataordbok
ISO 15638-23, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 5616, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 5616, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 19468, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 14827-4, Vägtrafikinformatik - Gränssnitt mellan transport- och trafikledningsscentraler - Del 4:
ISO/TS 14827-4, Vägtrafikinformatik - Gränssnitt mellan transport- och trafikledningsscentraler - Del 4:
ISO 21219-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-10, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-14, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-15, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-16, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-19, Vägtrafikinformatik -
ISO 21219-9, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 21719-3, Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Anpassning av inbyggd utrustning (UBE) - Del 3:
EN 16454, Vägtrafikinformatik - eCall kontroll av överensstämmelse vid uppkoppling mellan ändpunkter
CEN/TS 17184, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - eCall High level application requirements (HLAP) med användning av IMS packet switched networks
CEN/TS 17240, Vägtrafikinformatik -
Decision 049-2020, Vägratrafikinformatik -
CEN ISO/TR 14823-2, Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data - Del 2: Exempel
EN 16405, Vägtrafikinformatik - e-säkerhet - Ytterligare datakoncept specifikation för tunga lastbilar
CEN/TS 16157-11, Intelligenta transportsystem - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 11:
ISO 23793-1, Intelligenta transportsystem -
CEN/TS 16157-12, Intelligenta transportsystem - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 12: Anläggningsrelaterade publikationer
ISO 24298, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO 21734-2, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
EN ISO 12855, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Informationsutbyte mellan tjänsteleverans och vägavgiftsupptagning
ISO 12855, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Informationsutbyte mellan tjänsteleverans och vägavgiftsupptagning
ISO 4273, Intelligenta transportsystem -
ISO 17438-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 17438-3, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5255-1, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 24317, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 4447, Intelligenta transportsystem -
ISO 20530-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 22741-10, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 20684-3, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 20684-4, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 20684-5, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 20684-6, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 20684-7, Intelligenta transportsystem -
EN 16986, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofiler för interoperabilitet vid informationsutbyte mellan tjänsteleverans och vägavgiftsupptagning
EN 17413, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Referensdatamodell Del 10: Alternativa lägen
CEN/TR Decision 007-2021 NWIP TR, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO/TR 22086-2, Intelligenta transportsystem (ITS) —
ISO/TS 7815-1, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 7815-2, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 37444, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Avgiftsupptagningsprestanda
CEN ISO/TS 37444, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Avgiftsupptagningsprestanda
ISO/TR 23797, Intelligenta transportsystem -
Visa fler Visa färre
Utgivet 199 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
Hogia Public Transport Systems AB, STENUNGSUND
Kapsch TrafficCom AB, JÖNKÖPING
Samtrafiken i Sverige AB, STOCKHOLM
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, BORLÄNGE
Trafikverket, Gävle
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Transportstyrelsen Örebro, ÖREBRO
Viati Konsult AB, BORLÄNGE
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Powertrain Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, SKÖVDE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Intelligent transport systems
ISO/TC 204/AG 1, Big data and artificial intelligence
ISO/TC 204/WG 1, Architecture
ISO/TC 204/WG 10, Traveller information systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 16, Communications
ISO/TC 204/WG 17, Nomadic Devices in ITS Systems
ISO/TC 204/WG 18, Cooperative systems
ISO/TC 204/WG 19, Mobility integration
ISO/TC 204/WG 3, ITS geographic data
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 7, General fleet management and commercial/freight
ISO/TC 204/WG 8, Public transport/emergency
ISO/TC 204/WG 9, Integrated transport information, management and control
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
CEN/TC 278, Intelligent Transport Systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic fee collection and access control (EFC)
CEN/TC 278/WG 12, Automatic Vehicle Identification and Automatic Equipment Identification (AVI/AEI)
CEN/TC 278/WG 15, eSafety
CEN/TC 278/WG 16, Cooperative ITS
CEN/TC 278/WG 17, Mobility integration
CEN/TC 278/WG 3, Public transport (PT)
CEN/TC 278/WG 4, Traffic and traveller information (TTI)
CEN/TC 278/WG 8, Road traffic data (RTD)
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Transport allmänt (03.220.01) Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnea Sundström
Projektledare
linnea.sundstrom@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se