Standardutveckling · SIS/TK 255

Intelligenta transportsystem

ITS är ett samlingsnamn för IT-baserade system och tjänster för att ge bättre, säkrare och miljövänligare trafik. ITS handlar om att skapa framtidens transportsystem. Genom internationell standardisering skapas billigare produkter, samverkan mellan system och bättre marknadsmöjligheter för svensk industri.

ITS används för navigeringssystem, trafikantinformation, avgiftsupptagning, parkeringsanvisning, trafikledning, bättre kollektivtrafik, aktiva säkerhetssystem, effektivare godstransporter och många andra applikationer.

Visionen är att de system som används för vägtrafikinformatik ska kunna fungera och utbyta information utan problem, oavsett vilka fabrikat som används och oavsett i vilket land man befinner sig.

Systemen ska sammanlänka fordonen med infrastrukturen på ett effektivt sätt för att underlätta både för trafikanter och trafikövervakning.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Intelligenta transportsystem
Arbetar nu med 136 standarder
ISO 17424, Vägtrafikinformatik
ISO 17515-1, Vägtrafikinformatik -
ISO 19061, Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and electronic register identification using dedicated short range communication
ISO 19373, Intelligent transport systems - Public transport - Conformance test guidelines of fare media and reader in public transport
ISO 19083-2, Intelligent transport systems - Public transport - Emergency evacuation and disaster response and recovery - Part 2: Data flow
ISO 14813, Vägtrafikinformatik -
CEN TC 278 N3230, NWI proposal for the revision of EN 15876-1:2010+A1 2012 Electronic fee collection— Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 15509 — Part 1: Test suite structure and test purposes
ISO 16789, Intelligent Transport Systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking Optimisation
ISO 21216-1, Intelligent transport systems - Communications - Part 1: Millimeter wave physical layer
ISO 21216-2, Intelligent transport systems - Communications - Part 2: Millimeter wave data link layer
ISO 14813-7, Vägtrafikinformatik -
ISO 22047, Vägtrafikinformatik -
ISO 17515-4, Vägtrafikinformatik -
ISO 21210, Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 Networking
ISO/TR 21190, Vägtrafikinformatik -
ISO 17419-2, Vägtrafikinformatik -
CEN ISO/TS 24315-1, Intelligenta transportsystem -
CEN/TR 16742, Vägtrafikinformatik -
ISO 14813-1, Intelligenta transportsystem - Referensmodellarkitektur(er) för vägtrafikinformatikområdet - Del 1: Tjänstedomäner, tjänstegrupper och tjänster
ISO/TR 24098, Vägtrafikinformatik -
ISO/TR 12859, Vägtrafikinformatik - Systemarkitektur -
CEN/TR 17370, Vägtrafikinformatik -
ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
ISO/TS 22726-1, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 23254, Vägtrafikinformatik -
ISO 17419-3, Vägtrafikinformatik -
ISO 19297-4, Vägtrafikinformatik - Delbar geospatial databas för ITS-applikationer - Del 4:
ISO 23376, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 19091, Vägtrafikinformatik - Samverkande ITS -
EN 16312, Vägtrafikinformatik - Automatisk fordons- och utrustningsregistrering (AVI/AEI) - Interoperabel applikationsprofil för AVI/AEI och elektronisk registreringsidentifiering via korthållskommunikation
ISO/TS 22726-2, Vägtrafikinformatik -
ISO 23374-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 23795-2, Intelligenta transportsystem -
EN ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 14823-1, Intelligenta transportsystem - Lexikon för grafisk data - Del 1: Specifikation
ISO 18561-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 24533-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 22087, Vägtrafikinformatik -
ISO 23792-1, Intelligenta transportsystem - Motorvägschaufförssystem (MCS) - Del 1:
ISO 21219-17, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 24315-1, Intelligenta transportsystem -
EN 16062, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall högnivå-applikationskrav vid användning av GSM/UMTS kretskopplade nätverk
EN 15509, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofil för interoperabilitet vid korthållskommunikation
ISO/TS 5206-1, Intelligenta transportsystem - Parkering - Del 1:
ISO 21219-13, Intelligenta transportsystem -
ISO 15638-23, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-10, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-14, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-15, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-16, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-19, Intelligenta transportsystem -
ISO/PRF 21219-9, Intelligenta transportsystem -
EN 16454, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall kontroll av överensstämmelse vid uppkoppling mellan ändpunkter
Decision 049-2020, Vägratrafikinformatik -
CEN ISO/TR 14823-2, Vägtrafikinformatik - Lexikon för grafisk data - Del 2: Exempel
EN 16405, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Ytterligare datakoncept specifikation för tunga lastbilar
ISO 23793-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 24298, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO 21734-2, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO 4273, Intelligenta transportsystem - Automatiserad inbromsning under låghastighetsmanövrering (ABLS) - Krav och testprocedurer
ISO 17438-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 17438-3, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 24317, Intelligenta transportsystem -
ISO 20530-2, Intelligenta transportsystem -
ISO 22741-10, Intelligenta transportsystem -
EN 16986, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsprofiler för interoperabilitet vid informationsutbyte mellan tjänsteleverans och vägavgiftsupptagning
CEN/TR 17949, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO/TR 22086-2, Intelligenta transportsystem (ITS) —
ISO/TS 7815-1, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 7815-2, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 37444, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Avgiftsupptagningsprestanda
CEN ISO/TS 37444, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Avgiftsupptagningsprestanda
ISO/TR 23797, Intelligenta transportsystem -
EN PD 016-2021, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet -
ISO 12813, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för efterlevnadskontroll för autonoma system
ISO 23374-2, Intelligenta transportsystem -
CEN/TS 16614-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Nätverk och tidtabellutbyte (NeTEx) - Del 6: Tillgänglighetinformation europeisk profil
CEN/TS 15531-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster (SIRI) - Del 6: Trafikledaråtgärder
ISO 7856, Intelligenta transportsystem -
CEN/TS 13149-8, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Planerings- och styrsystem för vägfordon - Del 8: Fysiskt lager för IP-kommunikation
CEN/TS 15531-7, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster (SIRI) - Del 7:
EN 15876, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning
ISO/TR 7878, Intelligenta transportsystem -
EN 17905, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall HLAP högnivå protokoll för hybrida nätverks miljöer
EN Decision 031-2021, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet -
ISO 24311, Intelligenta transportsystem - Urban-ITS -
CEN/TS 16157-11, Intelligenta transportsystem - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 11: Maskinläsbara trafikföreskrifter
ISO/TR 5616-2, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 5616-3, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 5616-9, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5616-1, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5616-4, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5616-5, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5616-6, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 5616-7, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 5616-8, Intelligenta transportsystem -
ISO/TR 21734-3, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter -
ISO 6029-1, Intelligenta transportsystem -
ISO 21177, Intelligenta transportsystem -
EN ISO 21177, Intelligenta transportsystem - ITS-stationssäkerhetstjänster för säker sessionsetablering och autentisering mellan betrodda enheter
EN ISO 12813, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Kommunikation för överensstämmelsekontroll för autonoma system
ISO/TR 12770, Intelligenta transportsystem - Mobilitetsintegration -
ISO 15638-25, Intelligenta transportsystem -
ISO 23792-2, Intelligenta transportsystem - Motorvägschaufförssystem (MCS) - Del 2:
CEN ISO/TS 5616-1, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-2, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-3, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-4, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-5, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-6, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-7, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-8, Intelligenta transportsystem -
CEN ISO/TS 5616-9, Intelligenta transportsystem -
ISO 17438-5, Intelligenta transportsystem -
EN 17870, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Ytterligare datakoncept för utrustningsbegränsningar
ISO 12768, Intelligenta transportsystem -
EN 17249-2, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 2:
EN 17249-3, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 3:
EN 17249-4, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 4:
EN 17249-5, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 5:
EN 17249-6, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - Del 6:
ISO 17386, Intelligenta transportsystem - System för assistans vid manövrering i låg fart (MALSO) - Prestandakrav och provningsmetoder
EN ISO 17573-3, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 3: Dataordbok
ISO 17573-3, Intelligenta transportsystem - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Systemarkitektur för fordonsrelaterade avgifter - Del 3: Dataordbok
ISO/TS 4448-16, Intelligenta transportsystem - Markbaserade automatiserade mobilitetssystem - Del 16: 16
EN 17184, Intelligenta transportsystem - e-säkerhet - eCall High level application requirements (HLAP) med användning av IMS packet switched networks
EN 17240, Intelligenta transportsystem -
ISO 15784-2, Intelligenta transportsystem - Datautbyte med moduler utmed vägsidan - Del 2: Applikationsprofil - SNMP
CEN/TS WI 00278592 , Intelligenta transportsystem -
CEN/TS WI 00278597-6, Intelligenta transportsystem - Kollektivtransporter - Gränssnitt för realtidsinformationstjänster inom kollektivtransporter - Del 6: Trafikledaråtgärder
ISO 6029-2, Intelligenta transportsystem -
ISO/TS 19321, Intelligenta transportsystem - Samverkande ITS - Ordbok för datastrukturer för information om fordon
CEN ISO/TS 19321, Intelligenta transportsystem - Samverkande ITS - Ordbok för datastrukturer för information om fordon
CEN/TS 16157-8, Vägtrafikinformatik - DATEX II specifikationer för datautbyte mellan trafikledning och information - Del 8:
ISO/TS 22741-2, Intelligenta transportsystem -
ISO/IEC 5087-3, Informationsteknik -
Visa fler Visa färre
Utgivet 203 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
Hogia Public Transport Systems AB, Stenungsund
Samtrafiken i Sverige AB, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Gävle
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, Borlänge
Transportstyrelsen Örebro, Örebro
Viati Konsult AB, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Powertrain Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Västtrafik AB, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 27 internationella kommittéer
ISO/TC 204, Intelligent transport systems
ISO/TC 204/AG 3, Operational improvement group (OIG)
ISO/TC 204/AG 4, Program coordination
ISO/TC 204/AG 5, Publication and marketing review
ISO/TC 204/JWG 1, Joint ISO/TC 204 - ISO/IEC JTC1 WG: City data model transportation planning
ISO/TC 204/WG 1, Architecture
ISO/TC 204/WG 10, Traveller information systems
ISO/TC 204/WG 14, Vehicle/roadway warning and control systems
ISO/TC 204/WG 16, Communications
ISO/TC 204/WG 17, Nomadic Devices in ITS Systems
ISO/TC 204/WG 18, Cooperative systems
ISO/TC 204/WG 19, Mobility integration
ISO/TC 204/WG 20, Big Data and Artificial Intelligence supporting ITS
ISO/TC 204/WG 3, ITS geographic data
ISO/TC 204/WG 5, Fee and toll collection
ISO/TC 204/WG 7, General fleet management and commercial/freight
ISO/TC 204/WG 8, Public transport/emergency
ISO/TC 204/WG 9, Integrated transport information, management and control
ISO/TC 211/JWG 11, Joint ISO/TC 211 - ISO/TC 204 WG: GIS-ITS
CEN/TC 278, Intelligent Transport Systems
CEN/TC 278/WG 1, Electronic fee collection and access control (EFC)
CEN/TC 278/WG 15, eSafety
CEN/TC 278/WG 16, Cooperative ITS
CEN/TC 278/WG 17, Mobility integration
CEN/TC 278/WG 3, Public transport (PT)
CEN/TC 278/WG 4, Traffic and traveller information (TTI)
CEN/TC 278/WG 8, Road traffic data (RTD)
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Transport allmänt (03.220.01) Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Patric Ridell
Projektledare
patric.ridell@sis.se

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektkoordinator
jennifer.arleheim@sis.se