Standard Svensk standard · SS-ISO 15784-3:2008

Vägtrafikinformatik - Datautbyte med moduler utmed vägsidan - Del 3: Applikationsprofil - Datautbyte (AP-DATEX) (ISO 15784-3:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
The purpose of this part of ISO 15784 is to define an application profile referring ISO 14827 and other base standards.

The application profile specified in this part of ISO 15784 is used to exchange data and messages in the following cases.

a) Between a traffic management centre and roadside modules for traffic management.

b) Between roadside modules used for traffic management.

The scope of this part of ISO 15784 does not include the communication between roadside modules and in-vehicle units, in-vehicle communication, in-cabinet communication or motion video transmission from a camera or recorded media.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68003

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-03

Antal sidor: 28