Standard Svensk standard · SS-EN 12896-3:2016

Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Referensdatamodell - Del 3: Tidsinformation och fordons schemaläggning

Status: Gällande

Omfattning
The main objective of the present standard is to present the reference data model for public transport, based on:
— the reference data model, EN 12896, known as Transmodel V5.1;
— EN 28701, known as IFOPT;
incorporating the requirements of:
— EN 15531-1 to -3 and CEN/TS 15531-4 and CEN/TS 15531-5, Service interface for real-time information relating to public transport operations (SIRI);
— CEN/TS 16614-1 and CEN/TS 16614-2, Network and Timetable Exchange (NeTEx), in particular, the specific needs for long distance train operation.
A particular attention is drawn to the data model structure and methodology:
— the data model is described in a modular form in order to facilitate the understanding and the use of the model;
— the data model is entirely described in UML.
In particular, a Reference Data Model kernel is described, referring to the data domain:
— network description: routes, lines, journey patterns, timing patterns, service patterns, scheduled stop points and stop places.
This part corresponds to the Transmodel V5.1 network description extended by the IFOPT relevant parts.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Public transport - Reference data model - Part 3: Timing information and vehicle scheduling

Artikelnummer: STD-8022773

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-10-07

Antal sidor: 96

Ersätter: SS-EN 12896:2006