Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8316

Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)

Status: Gällande

Ämnesområden

Flöde i slutna system (17.120.10) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank (ISO 8316:1987)

Artikelnummer: STD-17248

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-22

Antal sidor: 0