Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17419:2018/A1:2024

Vägtrafikinformatik – Samverkande system – Globalt unik identifiering – Tillägg 1: Regioner av en sluten polygon i ett plan (ISO 17419:2018/Amd 1:2024, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17419:2018/A1:2024

Vägtrafikinformatik – Samverkande system – Globalt unik identifiering – Tillägg 1: Regioner av en sluten polygon i ett plan (ISO 17419:2018/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Amendment 1 provides the specification of a closed polygon in a plane and its associated inner and

outer areas.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17419:2018/A1:2024

Vägtrafikinformatik – Samverkande system – Globalt unik identifiering – Tillägg 1: Regioner av en sluten polygon i ett plan (ISO 17419:2018/Amd 1:2024, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems — Cooperative systems — Globally unique identification — Amendment 1: Regions of a closed polygon in a plane (ISO 17419:2018/Amd 1:2024, IDT)

Artikelnummer: STD-80049019

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-02-14

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 17419:2018