Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-3:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via traffic message coding (trafikmeddelandekodning) - Del 3: Platsreferenser för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-3:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-3:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via traffic message coding (trafikmeddelandekodning) - Del 3: Platsreferenser för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies location referencing rules to address the specific requirements of Traffic
Message Channel (TMC) systems, which use abbreviated coding formats to provide traffic and travel
information (TTI) messages over mobile bearers (e.g. GMS, DAB) or via exchange protocols like DATEX
II. In particular, the rules address the Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC), a means
of providing digitally-coded TTI to travellers using a silent data channel on FM radio stations, based on
the ALERT-C protocol.

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14819-3:2021

Vägtrafikinformatik - Trafikantinformation - Meddelanden via traffic message coding (trafikmeddelandekodning) - Del 3: Platsreferenser för Radio Data System - Trafikmeddelandekanal (RDS-TMC) genom ALERT-C (ISO 14819-3:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-3:2021)

Artikelnummer: STD-80027971

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-03-03

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN ISO 14819-3:2014